Tiện ích

Cài VPN Cho iPhone Và ios để VaoBong

Bước 1

Truy cập vào App Store, tìm kiếm bằng từ khóa “Touch VPN”.Hoặc bấm vào đây để tải trực tiếp.

Bước 2

Tải và mở app Touch VPN

Bước 3

Khi có thông báo nhớ chọn nút X trên góc phải, không click vào thông báo mua VPN.

Bước 4

Chọn “Connect” để bắt đầu sử dụng VPN.

Bước 5

Khi có thông báo nhớ chọn nút Đồng ý (bên trái) để bắt đầu cài đặt cấu hình VPN trong lần đầu tiên sử dụng.