Tiện ích

Cài VPN Cho Điện Thoại Android Để VaoBong

Cài VPN cho Android

Bước 1

Truy cập vào CH Play

Bước 2

Tìm kiếm bằng từ khóa “1111” hoặc “1.1.1.1”Hoặc bấm vào đây để tải trực tiếp.

Bước 3

Cài đặt phần mềm

Bước 4

Đồng ý với cấu hình cài đặt VPN để bắt đầu sử dụng